Sayfa Gösterimi : 3465

Çağrılı Bildiriler

Anasayfa \ Çağrılı Bildiriler

03
Ara.

KONURALP ÇELTİK ÇALIŞTAYI SÖZLÜ BİLDİRİLER
 1. Rice production in California: Past, presence and; future, Kassim ALKHATIB, University of California, Davis.
 2. Weed management in California rice fields,  Kassim ALKHATIB, University of California, Davis.
 3. Dünyada ve ülkemizde  tüketiciler tarafından tercih edilen pirinç çeşitleri, Halil SÜREK, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, Türkiye.
 4. Türkiye’de  çeltik yanıklık  hastalığı  (Magnoporte grisa)  ve  çeltik  yanıklık hastalığına dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları, Necmi BESER, Trakya  Üniversitesi, Mühendislik  Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik  Bölümü. Prof Dr Ahmet KARADENİZ Yerleşkesi, Edirne, Türkiye.
 5. Rice production in the Republic of Macedonia–importance, tradition, challenges and Perspectives, Danica ANDREEVSKA, Dobre ANDOV, Emilija SIMEONOVSKA, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of Agriculture in Skopje.
 6. Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie)’nun Mücadelesinde Dayanıklı Çeşit Kullanımı, Adnan TÜLEK, İlker KEPENKÇİ, T. Hilal ÇİFTÇİGİL, Halil SÜREK, Recep KAYA, Kemal AKIN, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, Türkiye.
 7. Population structure of rice varieties commonly used in the Turkish rice breeding programs, determined using simple sequence repeat and iPBS-retrotransposon data, Gönül CÖMERTPAY, Faheem Shehzad BALOCH*, Muazzez DERYA, Enver Ersoy ANDEDEN, Ahmad ALSALEH, Halil SÜREK, Hakan ÖZKAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bolu, Türkiye.
 8. Effect of weed management practices with fertility levels on weed flora, grain yield and economics of transplanted rice in eastern dry zone of Karnataka, India, G.N. DHANAPAL, AICRP on Weed Management, University of Agricultural Sciences, Hebbal, Bengaluru, Karnataka State, India.
 9. Türkiye çeltik ekim alanlarında sorun olan Echinochloa oryzicola  Vasing. populasyonlarının genetik çeşitliliğinin SSR (Single Sequence Repeat) yöntemiyle belirlenmesi, Emine KAYA ALTOP, 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Türkiye.
 10. Çeltik kavuzu kompostu uygulaması ile toprakta organik karbon, elektriksel iletkenlik ve toprak reaksiyonunun değişimi, Zeynep DEMİR, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.
 11. ALS ve ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklı yabancı otlarda entegre mücadele, Hüsrev MENNAN, Emine Kaya Altop, Kianoosh Haghnama, I.Oguz Özdemir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Türkiye.
 12. Pirinçte kalite kriterleri ve pirincinin alternatif kullanım alanları, Emine AYDIN, Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Düzce, Türkiye.
 13. Pirinç kepeğinin işlenmesi ve insan beslenmesindeki önemi, Necati Barış TUNCEL, Neşe YILMAZ TUNCEL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye.
 14. Onaltıncı yüzyılda Konrapa çeltik sahası, Kenan Ziya TAŞ, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Balıkesir, Türkiye.
 15. Çeltik sapı ve kavuzlarının biyokütle olarak değerlendirilmesi. Mahmut DOK, Şahin GİZLENCİ, Mustafa ACAR, Ayşegül EFENSİOĞLU, MEHMET ERDOĞMUŞ. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enst., Samsun, Türkiye.
 16. Çeltikte (Oryza sativa L.) somatik dokuların bitki elde etme potansiyelinin değerlendirilmesi. Orhan KURT. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun, Türkiye.
 17. Hibrit çeltik ve Türkiye’deki geleceği. Rasim ÜNAN, Halil SÜREK, Mevlüt ŞAHİN, Trakya Tarımsal Araştırma, Edirne, Türkiye.
 18. Paleobotanik ve arkeobotanik bulguların ışığında Prusias ad Hypium bölgesinin antik dönem florası ve pirinç tarımı. Necmi AKSOY,  Pınar PINARCIK, Emre OKAN, Özgür YERLİ, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce, Türkiye.
 19. Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik Çağda Bithynia Bölgesinde tahıl üretimi ve pirinç. Ahmet BİLİR, Emre OKAN, Güzin BİLİR, Pınar PINARCIK, Düzce Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Düzce, Türkiye.
 20. Düzce’de çeltik yetiştiriciliğinin durumu. Hüseyin DİKMEN. Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü.
 21. Coğrafik İşaretler ve Tosya Yerel Çeltik Genotipleri Örneği. Hasan AKAY, İsmail SEZER, Ayşegül ŞİŞMAN, Hamdi Sefa ŞENOCAK. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
 
 
KONURALP ÇELTİK ÇALIŞTAYI POSTER BİLDİRİLER
 1. Ülkemizde işlenen bazı çeltik çeşitlerinin kalite ve biyoaktif özelliklerinin incelenmesi. Dilek Özipek DONDURAN, Necati Barış TUNCEL. Yıldırım Tarım İlçe ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hürriyet/ Bursa, Türkiye.
 2. Edirne ili çeltik alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı ruhsatlı pestisitlerin biyolojik etkinliklerinin değerlendirilmesi projesi kapsamında etkin maddesi bentazone olan ilaçların etkinliğinin araştırılması. Mine RUŞEN, Halil SÜREK, Melis SEİDİ. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, Türkiye.
 3. Bentozone+MCPA etken maddeli herbisitlerin çeltik üretim alanlarında sorun olan darıcan ve kızotu yabancı ot türlerine etkisinin araştırılması. Yıldız SOKAT, Ç. ÖZKUL. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Türkiye.
 4. Hatay ili yerli “Derviş” çeşidi çeltik alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin belirlenmesi. İlhan ÜREMİŞ, Gülşen SERTKAYA, Hakan ÇARPAR, Erdal SERTKAYA, Ahmet Emin YILDIRIM. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü – Hatay, Türkiye.
 5. Coexistance and competition in the waterland. The situation in Greece. Economou G., Gavriil E. Agricultural University of Athens (A.U.A.), Department of Crop Science, Iera Odos 75, 11855, Athens, Greece.
 6. Dünya’da Çeltik Üretim Sistemleri. İsmail SEZER, Hasan AKAY, Ayşegül ŞİŞMAN, Hamdi Sefa ŞENOCAK. 19 Mayıs Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
 7. Çeltik Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Ayşegül ŞİŞMAN, İsmail SEZER, Hasan AKAY, Hamdi Sefa ŞENOCAK. 19 Mayıs Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
 
 

×